Archive for November 14th, 2009

Trần Trung Đạo: Mẹ trong bài thơ Nước Trôi Mồ Mẹ của Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn

Trần Trung Đạo: Mẹ trong bài thơ Nước Trôi Mồ Mẹ của Hoàng Phong Linh Võ Đại Tôn

(Ảnh: Sông Thu Bồn của Julayne Luu) Mùng Một Tết là ngày đánh dấu một năm mới bắt đầu nhưng cũng là ngày nhìn lại một chặng đường. Và như đã hứa với nhà thơ Hoàng Phong Linh tức nhà tranh đấu cho tự do Việt Nam Võ Đại Tôn và

11.14.2009 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

4 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>