Archive for September, 2008

Trần Trung Đạo: Ai phỉ báng dân tộc?

Trần Trung Đạo: Ai phỉ báng dân tộc?

Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc xã, được xem như là một trong những người áp dụng thành công nhất kỹ thuật vận động quần chúng, có lần đã chỉ thị cho các cán bộ tuyên truyền của Đảng Quốc xã Đức không n

09.29.2008 | Tiểu Luận- Chính Luận |

10 Comments

Trần Trung Đạo: Mặc cảm chiêu hồi và khát vọng tự do

Trần Trung Đạo: Mặc cảm chiêu hồi và khát vọng tự do

Mùa hè năm nay tôi đến thăm một đảo nhỏ vùng Trung Mỹ. Thật ngạc nhiên. Cuối tháng Bảy, những hàng phượng vĩ trổ bông màu đỏ rực giống hệt như trong các sân trường ở Việt Nam. Tuổi học trò mộng mơ ngủ yên trong ký ức chợt th

09.15.2008 | Tiểu Luận- Chính Luận |

24 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>